Delcon | Automatyczna prasa do preparatyki krwi

Automatyczna prasa do preparatyki zaprojektowanya do standaryzacji produkcji składników krwi poprzez efektywne procesy robocze, zapewnienie bezpieczeństwa oraz minimalizację produkcji odpadów.

Posiada 10 detektorów optycznych w głównej prasie. Umożliwia to precyzyjną kontrolę pozycji warstwy separacyjnej i skrajną dokładność ruchu prasy umożliwiają precyzyjne dostosowanie warstwy białej krwi i jej hematokrytu.

Posiada 3 wbudowane wagi, w tym wagę pionowa dla PRP, PC lub roztworu dodatkowego; wagę boczną (prawa) dla osocza bogatokrwinkowego, PRP, PC lub erytrocytów (w procesie T&B), a skala głównej prasy może być używana do ręcznego odczytu wagi końcowej lub początkowej. Opcjonalnie wyposażona w zewnętrzną wagę do zarządzania erytrocytami.

Zaciski Giotto Monza pełnią trzy funkcje: umożliwiają lub blokują przepływ między workami, zgrzewają dreny na końcu procesu i dostarczają klarownej informacji zwrotnej. Każdy zacisk wyposażony jest w podwójny czujnik optyczny, który wykrywa obecność płynów oraz prawidłowe położenie drenu. Dzięki temu unika się błędnych operacji spowodowanych brakiem lub nieprawidłowym włożeniem drenu. Każdy zacisk posiada również podświetlaną dwukolorową kopułę by sygnalizować jej aktualny status.

Informacja | Information

Chcielibyśmy poinformować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, że nasza strona internetowa jest dedykowana wyłącznie dla użytkowników profesjonalnych, związanych z medycyną lub obrotem wyrobami medycznymi. Zapoznając się z informacjami prezentowanymi na stronie, potwierdzasz, że jesteś profesjonalistą związanym z branżą medyczną.


We would like to inform you, in accordance with applicable legal regulations, that our website is intended exclusively for professional users associated with the field of medicine or the trade of medical products. By reviewing the information presented on the website, you confirm that you are a professional affiliated with the medical industry

This will close in 0 seconds