Centrum Krwiodawstwa

W ofercie PROLAB skierowanej do Regionalnych Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa znajdziecie Państwo szeroki asortyment potrzebny do bezpiecznej, wygodnej i sprawnej pracy przy pobieraniu i preparatyce krwi.

Współpracujemy z wieloma renomowanymi firmami w dziedzinie sprzętu laboratoryjnego i zamkniętych systemów pobierania krwi. W ofercie można znaleźć:

– probówki z odczynnikami (preparowane probówki i mikroprobówki). 
– pipety jednomiarowe i pipety serologiczne. 
– płytki mikrotestowe. 
– stazy.
– nakłuwacze. 
– system pobierania krwi włośniczkowej. 
– otwieracze do drenów. 
– zaciskacze.