O firmie

PROLAB został założony w 1992 roku i przez 29 lat istnienia na rynku nawiązał owocną współpracę z wieloma Laboratoriami i Zakładami Opieki Zdrowotnej. W 2021 roku został przekształcony w Spółkę z o.o.

Oferta PROLAB skierowana jest Regionalnych Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, Bloków Operacyjnych, Oddziałów Intensywnej Opieki Medycznej, Oddziałów Ratunkowych oraz Laboratoriów Medycznych, a także do Laboratoriów Weterynaryjnych, Naukowych, Przemysłowych i Rolniczych.

Jesteśmy producentem mieszadeł hematologicznych, jałowych naczynek stosowanych podczas zmierania i badania próbek mleka lub innych substancji biochemicznych 
Współpracujemy z wieloma renomowanymi firmami w dziedzinie sprzętu laboratoryjnego i zamkniętych systemów pobierania krwi.

W naszej ofercie można znaleźć:

– uniwersalny podgrzewacz medyczny Termobial Warm.
– mieszadła hematologiczne. 
– statywy laboratoryjne. 
– kontenery do zbierania i przechowywania próbek. 
– wyposażenie oddziałów szpitalnych. 
– probówki z odczynnikami (preparowane probówki i mikroprobówki). 
– kuwety, koncówki do pipet, naczynia reagencyjne. 
– pipety jednomiarowe i pipety serologiczne. 
– produkty do hodowli komórkowej. 
– probówki i pojemniki na kał. 
– płytki Petriego, ezy, wymazówki, bagietki.
– płytki mikrotestowe. 
– zamknięty system do pobierania moczu.
– kubki o różnym przeznaczeniu. 
– manualne testy diagnostyczne. 
– system pobierania krwi włośniczkowej. 
– sprzęt i akcesoria do badania mleka. 

Świadczymy usługi w zakresie serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego oraz wdrażania i naprawy szerokiej gamy aparatury medycznej.

Zaopatrujemy kompleksowo całą branżę medyczną w papiery rejestracyjne do aparatów EKG, EEG, KTG, videoprinterów i drukarek laboratoryjnych. Zapraszamy do współpracy.